easy bootstrap site creator software download

YOUTURN WERK

Vitaliteitstrajecten voor werkgevers, werknemers met een persoonlijk budget, ZZP-ers en reintegratiebedrijven

Youturn specialiseert zich in de begeleiding van clienten die de nodige problemen hebben rond vitaliteit, eventuele medische beperkingen of andere blokkerende factoren.

LICHAAMSGERICHT COACHEN

De youturn aanpak is niet gericht op razendsnel afvallen of bewegen om het bewegen.
Het gaat om het teweegbrengen van een blijvende gedrags verandering en dat gaat niet zo maar vanzelf.  Youturn biedt lichaamsgerichte coaching waarbij NLP,   massage/ ontspanningsoefeningen, voedings en bewegingsadvies samen een unieke aanpak vorm voor blijvende resultaten.

MASSAGE EN COACHING  

Massage en/of ontspannings oefeningen zijn een instrument om de coachingsgesprekken meer impact te geven.  Na een intensief coachingsgesprek kan er weer rust gebracht worden in het hoofd. De ontspannings oefeningen kunnen ook thuis of in stressvolle situaties zelf worden toegepast.

De Youturn coach is een tevens een gediplomeerd wellness coach  dus ook bij lichamelijke klachten is deze aanpak mogelijk

VOEDINGSADVIES OP MAAT

De voedingsadviezen van Youturn zijn gebaseerd op de orthomoleculaire voedingsleer.

Hierin staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. 

De Youturn coach is een Oerslank Expertmet een B-licentie (artsen en therapeuten hebben een A licentie)

BEWEGINGSADVIES OP MAAT

Bij fors overgewicht of bij medische klachten is het niet verstandig om gelijk intensief te beginnen met fysiek zeer inspannende oefeningen. Bootcamp doet het leuk op TV maar het is beter om op geleide van beperkingen te beginnen met een beweging die past bij de situatie.  Daarop volgend kan het programma verder op maat worden aangepast bij toenemende conditie. 

YOUTURN VOOR WERKGEVERS

 • De Youturn vitaliteitcoach helpt medewerkers om binnen hun individuele mogelijkheden meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor vitaliteit. Dit is een kwestie van maatwerk. Belangrijk onderdeel hierin is het aanleren van (relatief eenvoudige) vaardigheden. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingegaan op alle aspecten van een gezonde leefwijze en meer specifiek gaat het om de volgende gedragingen: bewegen, emotie en voeding. 

  Kijken naar de onderliggende oorzaken van het gedrag dat heeft geleid tot een ongezonde leefstijl is de sleutel tot succes.. Als er niet gewerkt wordt aan de oorzaken is het risico van terugval in oud gedrag groot.en ligt uitval t.g.v. ziekte op de loer. De Youturn coach beschikt over benodigde vaardigheden om samen met de client een blijvende verandering te realiseren.

 • Stap 1 – Intake
   Samen met de client wordt bekeken wat er nodig is en wordt een plan opgesteld. 

  Stap 2 - Goedkeuring en uitvoering
   Als de client zich kan vinden in het plan wordt het werkgevers plan van aanpak en het financiele deel van het plan voorgelegd aan de opdrachtgever/werkgever. Na akkoord vinden de vervolgconsulten plaats.  In het Plan van aanpak voor de werkgever zijn de doelen ivm met de privacy omgezet in scores.

  Meetbaar resultaat
   Bij aanvang van het traject vindt een 0 meting plaats d.m.v. de BRAVO+ vragenlijst.
  Aan  het eind van het traject wordt de vragenlijst opnieuw ingevuld. Bij de juiste inzet zullen deze metingen de vooruitgang laten zien. Een meetbaar resultaat dus.

 • De vitaliteitstrajecten zijn bedoeld voor werknemers die belemmeringen ervaren door hun lifestyle/omstandigheden.  Ook bij dreigend verzuim kan deze aanpak vruchten afwerpen. De eigen motivatie van de client werknemer is uitermate belangrijk. In de intake wordt dit uitgebreid besproken. Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een succesvol traject dan wordt dit na de intake teruggekoppeld aan de de werknemer en aan de opdrachtgever. Op die manier worden onnodige kosten voorkomen


  Groepsessies 


  Het is ook mogelijk om Youturn in te schakelen voor groepsvoorlichting over vitaliteit .

Intake

195.-
    Eenmalig
 • Persoonlijke doelen bepalen
 • Motivatie vaststellen
 • Persoonlijk plan opstellen
 • PvA /financierinsplan voor werkgever

sessie

69.95
   Per sessie
 • Coachingsgesprekken
 • Massage/ontspanningsoefening
 • -------------------------------------------
 • Sommige sessies duren 1.5 uur

Groepsessie

offerte
   Op aanvraag
- Voorlichting/voedingsavies
 - Wandelsessies in de pauze

Betaling pet sessie 

0
    U betaalt per sessie niet per traject
 •    Stopt het traject tussentijd  door  onvoorziene omstandigheden  dan   
 •   blijven de kosten beperkt tot de
 •  geleverde sessies

WERKNEMERS EN ZZP-ERS

 • YOUTURN VOOR WERKNEMERS

  Heeft u een eigen vitaliteitsbudget van uw werkgever gekregen? dan kan Youturn u verder helpen om uw vitaliteit te verbeteren.

  Tijdens een vrijblijvend intakegesprek kijken we samen wat u nodig heeft en wij kunnen bieden om uw doelen te behalen. Rapportage en facturatie kan plaatsvinden op de wijze dat uw werkgever dat eventueel wil.

  Onze unieke lichaamsgerichte coaching zorgt er voor dat u zich beter zult voelen dan ooit.

  Geen eigen budget maar wel belangstelling voor een vitaliteitstraject? 

  Maak uw werkgever attent op op ons aanbod voor werkgevers.

 • YOUTURN VOOR ZPP-ERS

  Een zelfstandig ondernemer levert elke dag topsport om het eigen bedrijf goed te laten lopen. Maar hoe hou je jezelf fit en gezond ? De Youturn Vitaliteitcoach kan daarin veel betekenen voor een druk bezette zelfstandige. Een "one stop shop"voor beweging en voedingadvies,  hoe om te gaan met stress en vermoeidheid etc.
  Het aanleren van ontspannings oefeningen en/of massage is ook een optie bij de Youturn Vitaliteitcoach. 

   Vitaliteit is maatwerk en goed luisteren naar je klanten is een must.  Een visie die een zelfstandig ondernemer zal herkennen als de sleutel tot succes. Dus kom eens langs voor een vrijblijvend kenismakingsgesprek.


YOUTURN VOOR REINTEGRATIEBEDRIJVEN

Werknemers met blijvende beperkingen worden door re-integratie bedrijven begeleidt naar passend werk bij een andere werkgever. Soms is er sprake van "rouwverwerking" rond het verlies van het oude werk en/of is er sprake van een tekort aan vitaliteit. Solliciteren is topsport en een vitale sollicitant heeft bij een potentiele nieuwe werkgever gelijk een streepje voor.

Youturn is gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers met een gebrek aan vitaliteit vaak in combinatie met met multi problematiek (zelfbeeld, fysieke en/of mentale beperkingen) De benodigde gedragsverandering om weer vitaal en in de eigen kracht te komen is een belangrijk bespreekpunt. Bewegingsadvies is altijd afgestemd op de mogelijkheden van de client, en lichaamsgerichte coaching behoort ook tot de mogelijkheden (massage en ontspanningsoefeningen)Voor reintegratiebedrijven biedt Youturn een aantal diensten aan:

- Voorlichting in groepsverband over de noodzaak van gezonde voeding,   
  beweging, ontspanning etc. eventueel in aansluiting op door de     
  opdrachtgever al ingezette workshops

- Individuele begeleiding  ter verbetering van het zelfbeeld en vitaliteit.

We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek om samen te kijken naar mogelijkheden om reintegratiekandidaten in hun eigen kracht te zetten . Youturn is goed ingevoerd in de wereld van reintegratie spoor 1 en spoor 2, Arbodienstverlening en wet en regelgeving. We denken graag met u mee, ook over eventuele financieringsvormen rond trajecten.

Monique Hopmans - Youturn

Youturnwerk is de brandname waaronder Youturn Wellnesscoaching vitaliteitdiensten aanbiedt aan werkgevers, werknemers, ZZP-ers en reintegratiebedrijven. Youturn is opgericht in 2012 door Monique Hopmans. Monique is een BIG geregistreerde verpleegkundige en een gediplomeerd Wellnesscoach. Daarnaast is zij een Vitaliteitcoach. Youturn specialiseert zich in de begeleiding van clienten die de nodige problemen hebben rond vitaliteit, eventuele medische beperkingen of andere blokkerende factoren. 


Naast de vitaliteitsdiensten biedt Youturn ook massage en coaching voor kankerpatienten  (youturn-wellnesscoaching.nl) en ondersteunende diensten zoals burnoutbegeleiding aan medische professionals (bedrijfsartsen - huisartsen etc.) via de site Youturn.Pro

VAAK GESTELDE VRAGEN (FAQ)
VRAGEN VAN WERKGEVERS

Wijst Youturn ook wel eens iemand af voor een vitaliteit traject?
In de intake wordt gekeken naar motivatie en fysieke en mentale gesteldheid. We gaan ervanuit dat u alleen gemotiveerde werknemers aanmeldt. Mocht er tochiets aan de motivatie schorten dan zal de Vitaliteitcoach er alles aan doen om werknemer van het belang van het traject te overtuigen.Lukt dat niet dan wordt de kandidaat verwezen naar de werkgever.De programma's vanYouturn zijn met name geschikt voor mensen met beperkIngen. behoudensforse psychiatrische aandoeningen. Bij twijfel wordt overlegd methuisarts of behandelaar en uw bedrijfsarts naondertekening van een machtiging door de werknemer
Na de intake volgt een plan van aanpak (PvA) en een financieringsplan Heb ik als werkgever inzage in het PvA?
In het PvA zijn de haalbare doelen vastgesteld en wordt op hoofdniveau informatie verstrekt uit de BRAVO+ test (0 meting) . Tenzij werknemer de doorzending blokkeert ontvangt u naast het financieringsplan ook het PvA.Het is tenslotte de bedoeling dat werkgever en werknemer samen achter het plan en de financiering daarvan staan.
 Er is ook een persoonlijk vitaliteitsplan opgesteld voor werknemer. Waarom krijg ik daar als werkgever geen kopie van?
Dit persoonlijk plan is een groeidocument bestemd voor de client werknemer en de coach. Er staan de nodige privacygevoelige zaken in, vaak ook een anamnese. Om die reden krijgt de werkgever geen inzage. Daarom is het aparte PvA is speciaal ontwikkeld om werkgever inzicht te geven in de te behalen doelen en de weg daarnaartoe. Niet de achterliggende oorzaken. Soms kan de coach samen met de client een andere volgorde afspreken van acties om de uiteindelijke doelen te bereiken (voorbeeld: Eerst werken aan balans ipv direct het gewichtsprobleem aan te pakken). Dit is het proces tussen de client werknemer en de vitaliteitcoach waarbij vertrouwen in de inzichten van de coach noodzakelijk is. In het PvA zijn de meetbare doelen vastgelegd zodat de werkgever middels tussenrapportages de voortgang kan monitoren. Het staat de werkgever uiteraard vrij zaken verder met de werknemer te bespreken maar Youturn kan niet in meer informatie voorzien dan in het PvA is verwoord.
Hoe wordt de verbetering van de vitaliteit gemeten?
Tijdens het proces worden 3 metingen gedaan met de BRAVO+ vragenlijst . Bij aanvang voor de intake een 0 meting, halverwege de begeleiding een tussenmeting en aan het eind een BRAVO+ test eindmeting. Aan verschillende vitaliteits onderdelen worden punten toegekend. Iemand die eerst niet of nauwelijks beweegt en door het begeleidingstraject voldoende gezond gaat bewegen stijgt 400 punten op de BRAVO+ test een meetbaar resultaat


VRAGEN VAN WERKNEMERS

Is mijn privacy voldoende gewaarborgd?
Youturn heeft een pricacyregelement dat speciaal ontwikkeld is voor de informatieverstrekking naar de werkgever en de waarborg van de privacy van werknemer. U kunt een kopie van ons privacyregelement donloaden op deze site 
Ga ik naar een soort van "Bootcamp" ?
Nee. Eerst worden u persoonlijke haalbare doelen vastgesteld op basis van een vragenlijst en een coachingsgesprek.. Als het om bewegen en sport gaat wordt er gekeken naar haalbaarheid binnen eventuele beperkingen. U krijgt begeleiding van de Vitaliteitcoach en/of van een van onze beweging-begeleiders bij u in de buurt
Ik heb forse knieklachten, wordt daar ook rekening mee gehouden?
De Youturn Vitaliteitcoach is een BIG geregistreerde verpleegkundige. De Youturn aanpak is een aanpak op maat. In het PvA wordt uiteraard rekening gehouden met beperkingen. Daarom wordt in het eerste gesprek ook een anamnese afgenomen om verantwoord te kunnen werken. Indien nodig neemt de coach contact op met uw huisarts of behandelaar voor nadere informatie nadat u een machtiging daartoe heeft afgegeven.
Stoppen met roken zit dat ook in het pakket?
Roken is een van de gezondheidsverminderende activiteiten genoemd in de BRAVO test. Samen met u wordt gekeken waar de behoefte tot roken door wordt veroorzaakt en wordt in het plan van aanpak afspraken gemaakt over het terugdringen van het roken
Wat gebeurt er als mijn werkgever het niet eens is met het financieringsplan ?
Youturn gaat dan met uw werkgever in gesprek om te horen wat het probleem is en hoe dat op te lossen. Er wordt bij aanvang al gekozen voor de goedkoopste adequate oplossing, mogelijk is een nadere toelichting al voldoende voor de werkgever om alsnog  accoord te gaan. Desnoods wordt een driegesprek georganiseerd als u werkgever dat wenselijk vindt.
Ik ben ziekgemeld met een burn-out. Kan ik dan ook een vitaliteitstraject volgen?
Ja dan kan maar wij geven er de voorkeur aan dat u via de bedrijfsarts wordt aangemeld via een andere procedure (youturn.pro). Bij een vitaliteitstraject bepaalt u de doelen maar bij een traject rond burn-out en andere psychische klachten bepaalt de bedrijfsarts  samen met u de werkgerelateerde doelen.
Ik heb kanker en wil tijdens mijn behandeling mijn conditie verbeteren. Kan dit ook via Youturn?
Ja dat kan. Mw. Hopmans de vitaliteitscoach is aangesloten bij het Netwerk massage bij kanker waar zij als docent fungeert. Alle kennis op het gebied van oncologische begeleiding is aanwezig incl. de nodige contacten in het netwerk zoals de Stichting Tegenkracht.

PRIVACY EN KLACHTENREGELEMENT

 • Privacy is een groot goed en Youturn doet er alles aan om de privacy van haar clienten te waarborgen. Het privacy regelement van Youturn Wellnesscoaching ( Youturn werk is een brandname van Youturn welnesscoaching) is van toepassing. De voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegeven zijn leidend voor ons privacybeleid. Persoonlijke gegevens van clienten worden b.v. niet gedeeld met de werkgever anders dan doormiddels van scores rond de gestelde doelen in het PvA /financieringsplan. Dit plan wordt overigens pas aan de opdrachtgever gezonden na toestemming van de client.  

  meer weten over ons privacybeleid? Download het privacy regelement
 • klachten: Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening, dan horen wij dat graag direct. Klachten zien wij als advies over de wijze waarop wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom heeft Youturn een eigen klachtenregeling. Bij iedere klacht of ander ongenoegen over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij de cliënt om ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Dat kan mondeling, schriftelijk of per e-mail.  De klacht wordt dan binnen 5 werkdagen in behandeling genomen en de cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging.  
  Meer weten over onze klachtenprocedure? Download het klachtenregelement

CONTACT MET YOUTURN

Youturn
Ligusterbaan 1 - verdieping 1 rechts
2908LW Capelle a/d Ijssel
Tel : 0614986111
Email: info@youturnwerk.nl


CONTACTFORMULIER

BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN HET FORMULIER U ONTVANGT BINNEN 48 UUR BERICHT

PRODUCTBLADEN
Productblad-Vitaliteit-WG
Productblad Vitaliteit -WN